Sphero SPRK+ integreerimine I kooliastmesse

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua põhjalik käsiraamat Sphero SPRK+ roboti kasutamiseks ning selle integreerimiseks I kooliastme õppetegevusse. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade loodusteaduslikust haridusest. Tutvustatakse STEAM haridust ja selle eestvedajaid nii välismaal kui Eestis. Töö teises osas antakse ülevaade haridusroboti olemusest ja selle kasutamisest õppetegevuses. Lisaks selgitatakse haridusroboti mõju õpilase arengule. Kolmandas osas antakse ülevaade käsiraamatu koostamise protsessist ning tutvustatakse selle tarbeks haridustöötajate seas läbi viidud ankeetküsitluse tulemusi. Lisaks antakse ülevaade valminud käsiraamatust ning selle võimalikest edasiarendustest.

Description

Keywords

magistritöö, integreeritud õpe, robootika, esimene kooliaste, käsiraamat

Citation