Aerosooli tekke modelleerimisprogrammi lisatarkvara

Date

2012-05-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Üldjoontes oli eesmärgiks luua süsteem, mis omaks senise süsteemi kõiki olulisi võimalusi, aga oleks viidud sellisele baasile, milles oleksid kõrvaldatud senise süsteemi põhilised puudused ja milles saaks teda hiljem hõlpsasti täiendada. Eesmärgiks oli luua kasutaja jaoks võimalikult lihtne ja kasutajasõbralik süsteem, mille kasutamine ei nõuaks kasutajalt erilisi teadmisi. Oluline oli see, et kasutaja saaks lihtsasti sisestada ja muuta lähteparameetreid (või neid automaatselt ettenähtud vahemikes genereerida) ning muus osas käiks töö tema jaoks täis automaatselt, vajutades vaid vastavaid nuppe. Kindlasti pidi programm võimaldama lähtekomplektide salvestamist või laadimist nimega failist. Puududa ei tohtinud ka kõikide väljade tühjendamine ühe nupuga ehk algseisu taastamise funktsioon ega vaikeväärtuste seadmiste võimalus. Pidi olema võimalus märata vahemikke, kust programm genereeriks juhuslike arvude baasil väärtusi. Tulemuste võrdlemine referentsväärtustega pidi samuti olema täisautomaatne. Kasutaja jaoks pidi kõik olema realiseeritud graafilises kasutajaliideses. Graafiline aken pidi olema inglise keeles, et seda programmi saaksid kasutada ka muukeelsed.

Description

Keywords

bakalaureusetöö, infotehnoloogia, aerosool

Citation