Ioonvedelike viskoossuse ennustamine pärilevi närvivõrguga

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli ioonvedelike viskoossuse modelleerimine tehisnärvivõrgu abil. Töö raames arvutati 146 ioonvedeliku deskriptorid, millest 124 omasid kasutati tehisnärvivõrgu treenimiseks. Temperatuurivahemikus 263–473 K leidus 1822 eksperimentaalselt mõõdetud viskoossuse andmepunkti. Tehisnärvivõrgu treeningandmestikuks oli 1673 andmepunkti ja testandmestikuks 149 andmepunkti. Tulemuseks saadi ühe peidetud kihi ja 24 sõlmega tehisnärvivõrk, mille keskmine absoluutne protsentviga ja determinatsioonikordaja on treeningandmestiku jaoks vastavalt 4,8% ja 0,987 ning testandmestiku jaoks 6,8% ja 0,975.

Description

Keywords

viskoossus, arvutuskeemia, masinõpe, ioonvedelikud

Citation