Problemaatilise nutitelefoni kasutuse ja emotsionaalse enesetunde vahelised seosed

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Problemaatiline nutitelefoni kasutus (PNK) on liigne nutitelefoni kasutus, kus see avaldab mõju inimese vaimsele või füüsilisele tervisele. Varasemalt on uuritud PNK seoseid psühhopatoloogiatega ja õppeedukuse ning tööga. Käesolevas töös uuriti, kuidas on PNK seotud depressiooni ja üldistunud ärevushäire sümptomitega, vanuse, soo ja keskmise kasutusajaga. PNK-d mõõdeti lühendatud eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustikuga (E-SAPS18), emotsionaalse enesetunde mõõtmiseks kasutati Emotsionaalse Enesetunde Küsimustikku (EEK-2) ja nutitelefoni keskmine kasutusaeg ning nutitelefoni keskmine kasutuse sagedus olid enesekohaselt raporteeritud. PNK ja depressiivsuse skoori ning PNK ja üldistunud ärevushäire skoori vahel olid mõõdukad positiivsed seosed. PNK ja enesekohaselt raporteeritud nutitelefoni keskmise kasutusaja vahel oli keskmine positiivne seos. PNK ja vanuse vahel olulisi seoseid ei leitud. PNK ja sugu on omavahel oluliselt seotud. Antud uurimistöö aitab paremini mõista PNK-d ja selle seoseid vaimse tervisega.

Description

Keywords

problemaatiline nutitelefoni kasutus, nesekohaselt raporteeritud nutitelefoni kasutus, vaimne tervis, emotsionaalse enesetunde küsimustik, problematic smartphone usage, psychopathology, self-reported smartphone usage

Citation