Mis on kollektiivne mälu?

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös kavatsen selgitada, mis on kollektiivne mälu. Kollektiivsest mälust kui sellisest on räägitud juba alates kahekümnenda sajandi esimesest poolest. Alates ajast, mil kollektiivset mälu hakati uurima individuaalsest mälust eraldi nähtusena (eelkõige pärast M. Halbwachsi teose „Kollektiivne mälu“ ilmumist aastal 1950), on üha enam tähtsust omandanud mälu sotsiaalsed aspektid. Püüan selgitada kollektiivse mälu mõistet, kuna näib, et ühtne arusaam selle nähtuse asjus puudub. Teooriates, kus antud nähtust põhjalikumalt käsitletakse, võib täheldada 'kollektiivse mälu' üsna hägusat ning kohati ka vastuolulist lahtimõtestamist.

Description

Keywords

vaimufilosoofia, kollektiivne mälu, bakalaureusetööd

Citation