Sugudevahelised erinevused laste ja täiskasvanute esimeste mälestuste emotsionaalses sisus

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida esimeste lapsepõlvemälestuste emotsionaalset sisu vanusest ja soost lähtuvalt. Uuringus osales 333 inimest (191 naist, 142 meest), kelle hulgas oli 169 last vanuses 9-12 ja 164 täiskasvanut vanuses 18-67. Andmete kogumiseks kasutati paberkandjal ankeete, kus paluti kirja panna esimese mälestuse kirjeldus ja arvatav vanus selle ajal. Analüüsi tulemusel ilmnes, et naiste esimeste mälestuste kirjeldused olid emotsionaalsemad (kajastasid enam emotsionaalseid sündmuseid ja sisaldasid rohkem emotsioonisõnu) kui meestel. Positiivseid ja negatiivseid emotsioonisõnu kasutati kirjeldustes võrdse sagedusega. Sugu ei mõjutanud esimese mälestuse keskmist vanust. Lisaks selgus, et täiskasvanute mälestused olid võrreldes lastega varasemast east ja sisaldasid rohkem emotsioonisõnu. Töös on arutletud tulemuste, võimalike mõjutajate, piirangute ja edasiste uurimissuundade üle.

Description

Keywords

esimene mälestus, emotsionaalne sisu, sugudevahelised erinevused, early childhood memories, emotional content, gender differences

Citation