Suhtumine religiooni Eestis – kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev magistriprojekt keskendub sellele, kuidas tunnevad Eestis elavad kristlased, milline on suhtumine neisse ja religiooni Eestis. Uurimisküsimustele vastamiseks viis autor läbi kvalitatiivsed intervjuud 17 kristlasega ning palus neil kahe nädala jooksul pidada päevikut selle kohta, mil moel nende religioossus igapäevaelus väljendub. Intervjuude läbitöötamise ja analüüsi järel saadud info põhjal valmis dokumentaallavastus Endla teatris, mis käsitleb seda, kuidas tajuvad kristlased, milline on suhtumine neisse ja usku Eestis.

Description

Keywords

magistriprojekt, dokumentaallavastus, suhtumine religiooni, suhtumine religioossetesse inimestesse

Citation