COVID-19 pandeemia mõju Eesti valijate hääletamise viisile 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selle töö eesmärgiks oli uurida koroonapandeemia mõju Eesti valijate valimiskäitumisele arvestades haigestumise riskist tulenevate ohtude ja muude ebamugavustega. Uurimuse aluseks oli ratsionaalse valiku teooria seisukoht, mille kohaselt valija on ratsionaalne ja teeb otsuseid lähtuvalt enda kulu-tulu kalkulatsioonidest. Pandeemia mõju mõõdeti kaudselt valijate vanuse abil, kuna pandeemiast tulenevad ohud peaksid enam mõjutama just eakamaid inimesi. Pandeemia mõju hinnati suure juhtumite arvuga statistilise analüüsi abil. Töö peamiste tulemustena saab välja tuua, et pandeemia oodatud mõju eakamatele valijatele ei tuvastatud. Esiteks, seos vanuse ja hääletamise viisi vahel ei ole pandeemiaaegsetel valimistel tugevamaks muutunud ja vanemate inimeste tõenäosus internetis hääletada ei suurenenud. Teiseks, saab öelda, et pandeemiast tulenevad terviseohud ei olnud olulised nende inimeste otsustusprotsessis, kes otsustasid 2021. aastal internetis hääletada. Kolmandaks, selle uurimuse puhul tekkis indikatsioon, et vanemad inimesed oleksid suure tõenäosusega hääletama läinud olenemata sellest, kas seda oleks saanud teha internetis või mitte ja ilmselt nad oleksid seda teinud suurema tõenäosusega kui nooremad valijad.

Description

Keywords

Citation