Emotsionaalse enesetunde ja subjektiivse heaolu mõjud tervisega seotud elukvaliteedile prognosis pessima vähihaigete patsientide näitel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Vähi diagnoosi puhul on tegemist haigusega, mille puhul levimus ja suremus järjest kasvavad. Sarnaselt teistele haigustele mõjutab vähidiagnoos inimese emotsionaalset seisundit ja elukvaliteeti. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja võrrelda prognosis pessima vähihaigete ja vähihaigust mittepõdenud isikute emotsionaalse enesetunde ja subjektiivse heaolu mõju tervisega seotud elukvaliteedile. Tulemuste põhjal selgus, et vähki mittepõdevate inimeste puhul mõjutavad emotsionaalne enesetunne ja subjektiivne heaolu tugevamalt tervisega seotud elukvaliteeti kui prognosis pessima vähihaigete patsientide puhul. Kui prognosis pessima vähihaigete patsientide tervisega seotud elukvaliteedi kategooriatest ennustavad subjektiivne heaolu ja emotsionaalne enesetunne peamiselt kahte kategooriat: emotsionaalset heaolu ning energiat, siis kontrollgrupi tervisega seotud elukvaliteet on palju rohkem subjektiivsest heaolust ja emotsionaalsest enesetundest sõltuv. Mudelisse lisanduvad peale mainitud kahe ka füüsiline funktsioneerimine, tervislikust seisundist põhjustatud piirangud, valu ja üldine hinnang tervislikule seisundile. Tulemustest järeldub, et emotsionaalne seisund mõjutab vähidiagnoosita inimeste puhul tugevamalt seda, kuidas inimene tajub oma tervisliku seisundi mõju elukvaliteedile.

Description

Keywords

vähihaigus, prognosis pessima, tervisega seotud elukvaliteet, emotsionaalne enesetunne, subjektiivne heaolu, cancer, prognosis pessima, life quality based on health, emotional state, subjective perceived well-being

Citation