Sõeluuring valitud AHL geenide rolli selgitamiseks hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) õhulõhede juhtivuse ja arengu regulatsioonis

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Gaasivahetus lehe ja atmosfääri vahel toimub läbi lehe pinnal asuvate pisikeste avauste, mida kutsutakse õhulõhedeks. Õhulõhed koosnevad kahest sulgrakust, mille vahele jääb tühimik, mida taim saab vastavalt vajadusele sulgeda ja avada. Õhulõhede avatus on oluline vahed kiireks transpiratsiooni reguleerimiseks, mis aitab taimedel ellu jääda veepuuduse tingimustes. Pikemas ajaskaalas mõjutavad transpiratsiooni ka muutused õhulõhede tiheduses. Õhulõhede funktsiooni ja arengut mõjutavad mitmed valgud, mille avaldumine on kontrollitutud keerukate signaaliradadega. AHL geeniperekonna geenid määravad taime arengus ja stressivastuses olulist rolli mängivaid transkriptsioonifaktoreid, mille mõju õhulõhede arengule ja funktsioonile pole siiani uuritud. Sellest ajendatult uuriti õhulõhede eelaasrakkudes kõrge ekpressioonitasemega AHL geenide mutante, kasutades katseteks mudeltaime harilik müürlook (Arabidopsis thaliana). Töö tulemused viitavad, et AHL8 transkriptsioonifaktor võib mõjutada taime õhulõhede avatuse regulatsiooni lehe ülemisel, kuid mitte alumisel küljel.

Description

Keywords

Õhulõhe, taim, gaasivahetus, õhulõhede tihedus, õhulõhede juhtivus, õhulõhede areng

Citation