ARC-Lum(Fluo) ühendite sünteesimine suures skaalas

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selle bakalaureusetöö eesmärk oli sünteesida oligoproliinlinkereid ARC-Lum(Fluo) ühendites kasutamiseks ning leida kõige lihtsam ja odavam viis sünteeside läbi viimiseks. Linkerite sünteesil püüti vältida kalleid ja sünteesi skaalat piiravaid meetodeid (nt HPLC, süntees tahkel kandjal) ja leida sünteesiskeem, mida oleks võimalik kasutada ARC-Lum(Fluo)-de sünteesimiseks ka suuremal skaalal (grammid ja enam). Jäiku oligoproliinlinkereid kasutati, et fikseerida kaugus doonor- ja aktseptorluminofoori vahel. Sünteesiti di- ja tetraproliinlinker ja kaks ARC-Lum(Fluo) ühendit. Sünteesid viidi läbi lahuses, produktide puhtust kontrolliti TMR-iga. Diproliini ja tetraproliini sisaldavad ühendid eraldati HPLC-ga. Mõõdeti ARCLum(Fluo) ergastus- ja emissioonispektrid ja luminestsentsi kustumise kiirus

Description

Keywords

FRET, ARC-Lum(Fluo), peptiidisüntees lahuses, oligoproliin

Citation