Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade veekogude kaugseirest ja tutvustatakse peakomponentide analüüsi ning multinomiaalset logistilist mudelit. Töö praktilises osas luuakse maapealsete mõõtmiste põhjal mudel, mida on võimalik rakendada satelliidiandmetele.

Description

Keywords

statistiline analüüs, prognoosmudelid, pinnavesi, kaugseire, predictive models, surface water, remote sensing, statistical analysis

Citation