FLT1 geeni dinukleotiidkorduste rikka regulaatorala haplotüüpide esinemine preeklamptilistes platsentades

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Preeklampsia on rasedusaegne haigus, mis esineb ligi 5-8% naistel maailmas ning viib sageli nii ema kui loote surmani. Haiguse etioloogia ja kulg pole veel lõplikult välja selgitatud. FLT1 geeni seost preeklampsia vastuvõtlikusega on mainitud varasemalt välja antud artiklites ja selle toodetud valgu sFlt-1 kõrgenenud tase on üks varajastest preeklampsia markeritest. Varasemalt on erinevaid FLT1 geeni lähistel asuvaid dinukleotiidkorduseid (DNK) ja SNPsid on seostatud preeklampsia esinemise kõrgenenud riski ning ka FLT1 geeni ekspressiooniga. Käesolevas bakalaureuse töös antakse ülevaade preeklampsiast, FLT1 geeni mõjust selle riskile ning uuritakse indiviidide täpse FLT1 DNK-rikka regulaatorala haplotüübi mõju preeklampsia riskile ning FLT1 ekspressioonile

Description

Keywords

preeklampsia, dinukleotiidkordused, FLT1 geen

Citation