Tartu juudi seltsid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal (1918–1940)

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk on uurida Tartus tegutsenud juudi kultuurseltse ja ühinguid. Primaarallikaid ja sekundaarkirjandust kasutades on võimalik luua Tartus tegutsenud seltsidest üldpilt ning uurida lähemalt kultuuriseltside tegutsemist.

Description

Keywords

juudi kogukond Eestis, kultuurautonoomia, juudi seltsid Eestis, juutide seltsielu Eestis, juudi kultuurseltsid Eestis, „Fraint fun Idisch“, „Šolem Aleichem“, Tartu juudi seltsid, ajaloolis-kriitiline meetod, sekundaarkirjanduse analüüs, Eesti Vabariik 1918–1940 aastatel

Citation