Prognosis pessima vähihaigete ja vähihaiguse üleelanud inimeste vaimne tervis, tervisega seotud elukvaliteet ja subjektiivne heaolu

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Vähihaigus mõjutab lisaks füüsilisele tervisele ka vaimset ja psühhosotsiaalset tervist ning elukvaliteeti. Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida vähihaiguse üleelanud ja prognosis pessima vähihaigete vaimset tervist, tervisega seotud elukvaliteeti ja subjektiivset heaolu. Uuringus osales 57 prognosis pessima patsienti, 61 vähihaiguse üleelanud inimest ja 62 tervet kontrollisikut, kes täitsid küsimustikud SWLS, RAND-36 ja EEK-2. Tulemused näitasid, et prognosis pessima patsiendid ja vähihaiguse üleelanud inimesed kogevad rohkem depressiooni ning ärevust kui kontrollgrupp; sealjuures kogevad prognosis pessima patsiendid rohkem depressiooni kui ärevust ja kõrgem depressiooniskoor ennustab madalamat subjektiivset heaolu ja tervisega seotud elukvaliteeti. Samuti leiti, et subjektiivse heaolu valdkondadest on kõik grupid kõige rohkem rahul sõpradega. Prognosis pessima patsiendid olid eluvaldkondadest kõige vähem rahul tervisega, vähihaiguse üleelanud inimesed olid kõige vähem rahul sissetulekuga.

Description

Keywords

vähihaigus, subjektiivne heaolu, tervisega seotud elukvaliteet, ärevus, depressioon, cancer, subjective well-being, health-related quality of life, anxiety, depression

Citation