Seksuaalse väärkohtlemisega seotud hoiakud Eesti noorte hulgas

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli teada saada, millised on noorte hoiakud seksuaalse väärkohtlemise suhtes, millised muutused nendes hoiakutes 12 aasta jooksul toimunud on ning mis soost ja emakeelega noored nõustuvad rohkem seksuaalset väärkohtlemist soosivate hoiakutega. Analüüs valmis toetudes kahele eelnevalt läbi viidud uurimusele. Enamik noori peavad seksuaalset väärkohtlemist valeks, eriti eesti emakeelega noored. Eesti noored on võtnud vene noortega võrreldes taunivamad hoiakud lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalsuhte suhtes. Ajaga on siiski noorte arvamused muutunud lapse ja täiskasvanu vaheliste seksuaalsuhete suhtes sallimatumaks. Vägistamismüütide uskumine on ajaga vähenenud rohkem eesti noorte hulgas (ka varem pooldasid eesti noored neid vähem), vene noorte hulgas sellist nihet toimunud ei ole. Märkimisväärselt paljud vastajad on võtnud ohvrit (siinkohal tüdrukut) süüdistava hoiaku. Noortele esitatud väited seksuaalse väärkohtlemisega seotud müütide kohta on aga ohtlikud kui neid uskuda ja nende uskumine ning levimine ainult juurutab väärarusaamu, millest tuleks tegelikult lahti saada. Kokkuvõtlikult võib siiski öelda, et enamik noori peavad seksuaalset väärkohtlemist valeks ning nende arvamused on kahe uuringu vahepealse 12 aastaga muutunud seksuaalse väärkohtlemise suhtes taunivamaks. Seksuaalse väärkohtlemise suhtes on eriti tauniva hoiakuga tüdrukud. Tulemustest on siiski näha, et teavitustööd tuleb teha veel, et kaoksid väärarusaamad ning hoiakud, mis toetavad laste seksuaalset väärkohtlemist ja ohvri süüdistamist.

Description

Keywords

Citation