Oxidative phosphorylation in different diseases of gastric mucosa

Date

2013-05-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Maovähi (MV) bioloogilist arengut maolimaskestas (ML) iseloomustab järgnevus: krooniline põletik® atroofiline gastriit (AG)® düsplaasia® MV. Olemasolevad andmed lubavad oletada, et nimetatud MLi haiguste korral esinevad muutused ML rakkude mitokondrites toimuva energia [adenosiintrifosfaadi, (ATP)] tootmise süsteemi – oksüdatiivse fosforüülimise (OXPHOSi) funktsioonis. On näidatud, et mitmetes rakutüüpides (lihased, neuronid) töötavad energia (energiarikka fosfaatgrupi) transpordi süsteemid, mis koosnevad adenülaatkinaasi (AK) ja kreatiinkinaasi (CK) rakusisestest- ja mitokondriaalsetest isovormidest. Nende süsteemide ülesandeks on tagada tagasiside ATP kasutamise ja sünteesi vahel. Meile teadaolevalt pole nende süsteemide toimimist MLs terviklikult uuritud. Töö eesmärgiks oli: 1. Uurida AK ja CK energiatranspordi süsteemide funktsiooni antrumi ja korpuse MLs. 2. Uurida OXPHOSi funktsiooni ML rakkudes kroonilise gastriidi, AG ja MV korral, ja leida häired, mis viitaksid varastele vähieelsetele muutustele. Meie uuringutes osalesid: 60 patsienti mitte-atroofilise kroonilise gastriidiga, 12 pernitsioose aneemia patsienti (kaugele arenenud AG) ja 6 MV patsienti. Lisaks uuriti MV rakuliine. Töös kasutati peamise meetodina ML biopsia materjalis rakumembraanide läbilaskvuse suurendamist saponiiniga. Töödeldud koepreparaatides määrati hapnikutarbimist. OXPHOSi komplekside aktiivsuse ja energiatranspordi süsteemide toimimise uurimiseks kasutati erinevaid substraat-inhibiitor tehnikaid. Tulemused näitasid, et: 1. Inimese korpuse ja antrumi MLs esinevad AK- ja CK süsteemid, mis on funktsionaalselt seotud OXPHOSga. 2. Maokorpuse mitte-atroofilises MLs on OXPHOSi suutlikus ligikaudu kaks korda suurem kui antrumi MLs. Vastusena kroonilisele aktiivsele põletikule OXPHOS korpuse MLs väheneb, kuid antrumi MLs OXPHOS suureneb, võrreldes mitte-aktiivse kroonilise põletikuga. 3. Antrumi mitte-atroofilises MLs esineb OXPHOS kompleks I suhteline defitsiit. 4. Võrreldes mitte-atroofilise korpuse MLga avaldub kaugele arenenud AGga korpuse MLs vähenenud OXPHOSi suutlikkus koos kompleks I defitsiidiga, muutused korreleeruvad seerumi pepsinogeen I tasemega. 5. MV on seotud vähenenud OXPHOS suutlikkusega ja kompleks I defitsiidiga, kuid seotus suktsinaadi oksüdatsiooni ja ATP tootmise vahel on suurenenud, nii MV koes kui ka seda ümbritsevas korpuse atroofilises MLs ning MVi raku¬liinides MKN28 ja MKN45. Seega toimub atroofiliseses korpuse MLs ja MV rakkudes OXPHOSi ümberkorraldamine, mis avaldub kompleks I defitsiidina ning kompleks II funktsiooni paranemisena. Muutustel võib olla roll MV arengus.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

Citation