Hilis-Holotseeni tormisündmuste jäljed Abade järve põhjasetetes Loode-Saaremaal

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida Abade järve põhjasetteid ja neis talletunud tormisündmusi, kirjeldades nende koostist, teket ja vanust ning arutleda Abade järve isoleerumise ja selle mehhanismide üle. Uuringu käigus näidati, et Abade järve isoleerumine Läänemerest toimus järvenõost põhjas kujuneva maasääre idasuunalise kasvamise tulemusena, mis jõudis lõpuni 14. sajandi esimeses pooles. Töö käigus täienes Hilis Holotseeni paleotormisuse andmestik kolme tormi sündmuse ja ühe kõrgenenud tormi susega perioodi võrra alates 14. sajandist.

Description

Keywords

paleotormisus, Holotseen, järvesetted

Citation