WALDORFPEDAGOOGILISE SÜNNIPÄEVALOO ANTROPOSOOFILINE TAUST JA LASTEAIAÕPETAJATE INTERPRETATSIOONID

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli kirjeldada waldorfpedagoogikas kasutatava sünnipäevaloo sümboleid ja sümbolite tõlgendusi erineva usulise taustaga lasteaiaõpetajate lugudes ning saadud materjali võrrelda Rudolf Steineri õpetustes esinevate tähendustega. Eesmärgi täitmiseks otsisin vastust kolmele uurimisküsimusele: 1. Millised on Eestis levinud waldorfpedagoogilise taustaga sünnipäevaloo struktuuri ja sümbolite variatsioonid? 2. Millised on sünnipäevalugudes esinevate sümbolite interpretatsioonid erineva usulise taustaga õpetajate hulgas kolme waldorfmetoodikat kasutava lasteaia näitel? 3. Kuidas on lugudes kasutatud sümbolid seotud Rudolf Steineri õpetusega?

Description

Keywords

sünnipäevarituaal, hinge vaba valik, lasteaia rituaalid

Citation