Vajadus kognitiivse selguse järele küsimustiku adapteerimine ja seosed sotsiaalse soovitavusega

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Arvestades vajadus kognitiivse selguse järele (Need for Cognitive Closure) uurimise üha laialdasemat arengut, adapteeriti Kruglanski, Atash’i, De Grada, Mannetti ja Pierro (2013; 47 küsimust) vajadus kognitiivse selguse järele (Need for Cognitive Closure, NFCC) inglisekeelne küsimustik eesti keelde. NFCC, sotsiaalse soovitavuse (Balanced inventory of desirable responding) ja SX5 isiksuseomaduste küsimustikke täitsid 129 (N = 82; M = 47) inimest vanuses 16-71 aastat (M = 31,46; SD = 13,36). Küsimustike komplekti psühhomeetriliste omaduste kontrollimiseks tehti sisereliaabluse test, korrelatsioonianalüüsid, sõltumatute gruppide t-test ja regressioonianalüüs. Adapteeritud NFCC küsimustiku sisereliaablus oli (Cronbach’i α = 0,835), mis viitab, et NFCC küsimustik on reliaabne. Statistiliselt olulised seosed NFCC ning sotsiaalse soovitavuse ja demograafiliste tegurite vahel puudusid, mis kinnitas eeldust, et NFCC on iseseisev individuaalne omadus ega ole mõjutatud sotsiaalsest soovitavusest.

Description

Keywords

vajadus kognitiivse selguse järele küsimustik, adapteerimine, sotsiaalse soovitavuse küsimustik, Need for Cognitive Closure Questionnaire, adaptation, Balanced Inventory of Desirable Responding

Citation