Kutsekooliõpingute katkemine ja taasalustamise võimalused

Abstract

Õpingud katkestanute uuringu eesmärgiks oli välja selgitada haridustee katkemise põhjused, õpingute katkestanute vajadused ja hoiakud õpingute jätkamise suhtes, hinnangud varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamisele (VÕTA), kui ühele tegurile õpingute jätkamisel ning vajadusel selle järele. Eesmärgiks oli saada sisend VÕTA süsteemi arendamiseks ja põhimõtete väljatöötamiseks.

Description

Ülevaade uurimistulemustest.

Keywords

VÕTA, õppeedukus, õpingute taasalustamine, õpingute katkemine, kutsekoolid, kutseharidus

Citation

Collections