Hericium erinaceus’t, Bacopa monnieri’st, Centella asiatica’st koosneva nootroopikumi(segu) mõju tervete katseisikute kognitiivsele võimekusele: platseebogrupiga topeltpime eksperiment

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Huvi nootroopikumide vastu on maailmas tõusutrendil. Tarbijaskonnaks pole ainult kognitiivset võimekust vähendavate haiguste käes kannatajad, vaid ka inimesed, kes ambitsioonikusest või sportlikust huvist püüavad leida viise oma kognitiivse võimekuse tõstmiseks. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas looduslikel nootroopilistel toidulisanditel on mõju tervete täiskasvanud inimeste kognitiivsele võimekusele. Eksperimendi lõppvalimisse kuulus 101 inimest, neist 43 olid meessoost ja 58 naissoost, keskmise vanusega 28,63 aastat (SD= 5,03; mediaan = 29). Katseisikud jagati kahte gruppi (platseebo ja nootroopikumi saajad) ja neil paluti manustada 28 päeva jooksul kapsleid. Selle ajavahemiku jooksul täideti viiel korral kognitiivsete võimete mõõtmiseks kohaldatud teste ja igapäevaselt paluti täita une- ja aktiivsuspäevikut. Andmeanalüüsis selgus, et nootroopikumija platseebogrupi tulemuste võrdluses statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud. Olulisi erinevusi esines aga testimiskordade vahel mõlemas grupis. Testimiskordade vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi võib seletada õppimisefektiga. Kokkuvõtvalt leidsime, et töös kasutatud nootroopikumide tarvitamisega ei kaasne statistiliselt olulist eelist kognitiivses võimekuses võrreldes platseebo tarvitamisega.

Description

Keywords

nootroopikumid, kognitiivne võimekus, biohäkkerlus, nootropics, cognitive performance, biohacking

Citation