Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida Eesti E-tervise Sihtasutuse Patsiendiportaali kasutatavust ja pakkuda välja võimalusi selle parandamiseks. Selleks korraldati kvalitatiivne uurimus, milles küsiti portaali potentsiaalsetelt kasutajatelt arvamust ja hinnanguid keskkonna erinevate aspektide kohta ning paluti täita Patsiendiportaali testkeskkonnas kindlad ülesanded. Uurimuse tulemuste, töö alguses kirjeldatud veebirakenduste kasutajaliideste heade tavade ja autori tähelepanekute põhjal toodi välja Patsiendiportaali puudujäägid ning pakuti välja võimalikud lahendused.
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyse the usability of the Patient portal created by the Estonian eHealth Foundation and to offer possible improvements. For this purpose a qualitative study was arranged in which potential users of the Patient portal were asked to perform certain tasks in the test environment and to evaluate and give their opinion about different aspects of the portal. On the basis of the study, the web application design conventions described in the beginning of the thesis and the author’s observations Patient portal shortcomings were pointed out and possible solutions were presented.

Description

Keywords

Citation