Bariaatrilisele operatsioonile suunatud patsientide söömiskäitumise ja emotsionaalse seisundi vahelised seosed

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli hinnata bariaatrilisele operatsioonile suunatud patsientide häirunud söömiskäitumise ja emotsionaalse enesetunde vahelisi seoseid. Uurimistöö koguvalim moodustus 214-st inimesest: bariaatrilisele operatsioonile suunatud patsiendid (n = 137 ), kaalujälgijad (n = 47) ja kontrollgrupp (n = 72 ). Uuritavate poolt oli täidetud Söömishäire Hindamise Skaala (SHS) ja Emotsionaalse Enesetunde Küsimustik (EEK-2). Töö käigus hindasime gruppide vahelisi erinevusi ning grupi siseselt SHS ja EEK-2 vahelisi seoseid. Tulemused viitavad, et Söömishäire Hindamise Skaala skoorid on mõõdukas seoses EEK-2 alaskaalade skooridega. Bariaatrilisele operatsioonile suunatud patsiendid on hõivatud oma välimusest ja kehakaalust, kuid ei teata liigset piiramist ega liigsöömist. SHS alaskaalad (v.a piiramine) olid positiivses korrelatsioonis kõigi EEK-2 alaskaaladega.

Description

Keywords

bariaatriline operatsioon, emotsionaalne enesetunne, disordered eating

Citation