PF14-oligonukleotiid nanopartiklite interaktsioon vereplasma valkudega ning selle mõju SR-A3 ja SR-A5 retseptorite translokatsioonile raku pinnal

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

RSPd (rakku sisenevad peptiidid) on efektiivsed transportvektorid, mille abil saab rakku transportida mitmeid lastmolekule. Siiani on arvatud, et RSPd ei vaja rakkudesse sisenemiseks retseptoreid, kuid hiljuti tuvastati, et PF14-oligonukleotiid kompleksid kasutavad püüdur-retseptoreid. Retseptorite ja rakumembraanidega interakteerumisel on oluline ka partiklite ümber moodustuv valgu kroon, mis tekib biokeskkonna valkude adsorbeerumisel partiklitele. Käesolevas töös uuriti, millist mõju avaldab hiire, veise ja inimese seerumis moodustunud valgu kroon SR-A retseptorite translokatsioonil raku pinnale. Selgus, et kõige enam indutseerivad retseptorite pinnaletulekut veise ja inimese seerumis moodustunud biokroon ning kõige vähem hiire seerumiga söötmes inkubeeritud partiklid. Mass-spektromeetria ning konfokaalmikroskoopia tulemusi kombineerides saame ka oletada, millised valgud krooni koostises soodustavad või inhibeerivad partiklite sisenemist rakkudesse ning nende interaktsioone SR-A retseptoritega.

Description

Keywords

valgu kroon, SR-A retseptorid, rakku sisenevad peptiidid, PF14

Citation