MED25 roll hariliku müürlooga õhulõhede regulatsioonis ja arengus

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Taimelehtede ja varte pinnal olevad õhulõhed on väikesed poorid atmosfääri süsihappegaasi ammutamiseks, kaasneva mõjuna kaotab taim õhulõhede kaudu ka vett. Õhulõhed on võimelised reageerima mitmetele keskkonnatingimustele oma suuruse muutmise läbi, mis aitab taimel näiteks põuatingimustes elutähtsat vett säästa. Taimede õhulõhede regulatsiooni täpsem mõistmine on seetõttu väga vajalik selleks, et tulevikus luua muutuvate keskkonnatingimustega paremini toime tulevaid taimi. Praegusel hetkel on õhulõhede regulatsioonist punases valguses vähe teada ja olemasolevad teooriad on vastuolulised. Seetõttu uuriti käesolevas töös MED25 kui võimaliku õhulõhede punase valguse regulatsiooni komponendi rolli õhulõhede regulatsioonis ja arengus metsiktüüpi hariliku müürlooga (Arabidopsis thaliana) Col-0 ökotüüpi taimede ja MED25 katkestusega mutantide abil. Töö tulemustest selgus, et MED25 omab olulist rolli õhulõhede avanemises ja sulgumises ning nende arengus

Description

Keywords

Õhulõhe, taim, gaasivahetus, punane valgus, areng

Citation