Android platvormi põhise liitreaalsuse tarkvara arendamise algmõisted

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Liitreaalsus on üha enam arenev tehnoloogia. Lisaks meelelahutuseleon liitreaalsus leidnud kasutust nii meditsiinis, sõjaväes, masinaehituses kui ka teistes suurtes ettevõtluse ning riigiga seotud valdkondades. Arendusmeeskondade eesmärk on saavutada võimalikult hea jõudlus ning visuaalsed tulemused nende poolt toodetavas tarkvaras sõltumata kasutuspiirkonnast. Liitreaalsuse tarkvara põhitehnoloogia sõltub vägapalju meeskonnale kättesaadavatest ressurssidest. See tähendab, et paremate võimalustega organisatsioonid saavad lubada endale tipptehnoloogiaid ning oma arendusmeeskondi, mille abil on neil võimalus implementeerida uusi liitreaalsuse tarkvaralahendusi. Samal ajal on aga tavalised firmad piiratud aja, meeskonna ja raha poolest, mis omakorda sunnib neid kasutama turul olemasolevaid lahendusi - tööriistakomplekte.Sellest lähtuvalt keskendub käesolev töö vajalikele teadmistele, mida läheb vaja erinevate liitreaalsuse tööriistakomplektide kasutamisel. Selleks, et luua edukalt valmis liitreaalsuse tarkvara, on välja valitud kindlad raamistikud, millest koostatakse ülevaade, mida testitakse ning võrreldakse. Lisaks sellele õpetatakse uurimise käigus selgeks ka mõned põhiteadmised liitreaalsuse arendamiseks Androidi platvormi näitel.
Augmented Reality (AR) is an emerging technology. Besides entertainment, AR also is found to be used in medicine, military, engineering and other major fields of enterprise and government. Regardless of the application area, development teams usually target to achieve best performance and visual results in the AR software that they are providing. In addition, the core technology used behind a particular AR software depends a lot on resources available to the team. This means, that organizations with large resources can afford to implement AR software solutions using cutting-edge technologies build by their own engineering units, whereas ordinary companies are usually limited in time, staff and budget. Hence, forcing them to use existing market solutions - toolkits.From this perspective, this thesis work focuses on providing the basics of working with AR toolkits. In order to succeed in building an AR software, particular toolkits are selected to be reviewed, tested and compared. Moreover, during the investigation process some essentials of the AR development under Android platform are also studied.

Description

Keywords

Citation