Institutsionaalne kunstiteooria ja Wollheimi dilemma

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selle bakalaureusetöö eesmärk on uurida Dickie institutsionaalset kunstiteooriat ning Wollheimi kriitika põhjal sõnastatud n.ö Wollheimi dilemmat. Wollheim küsib, kas kunsti staatus omistatakse artefaktidele mingitest põhjendustest lähtuvalt või sellised põhjendused puuduvad. Vastavate põhjenduste olemasolu viiks tema järgi järelduseni, et institustiooni osalus definitsioonis on üleliigne ning teooria lakkaks olemast institutsionaalne. Põhjenduste puudumine paneks kahtluse alla staatuse tähtsuse, mis muudaks aga teooria arusaamatuks ja kasutuks ning teooriat ei saaks enam nimetada kunstiteooriaks. Töös on kriitiliselt analüüsitud nii Wollheimi dilemmat kui ka Dickie vastuväiteid. Spetsiifilisemalt on uuritud neid institutsionaalse teooria mõisteid ja seisukohti, millest dilemma lähtub ning küsimuse all on ka Wollheimi kriitika õigustatus. Töös tahan näidata, et dilemma ei suuda intitutsionaalset kunstiteooriat kummutada, kuid tõstatab olulisi küsimusi Dickie teooria kohta. Tõin välja kaks võimalikku käsitlust dilemma lahendamiseks.

Description

Keywords

kunstifilosoofia, kunstiteooria, kunst, kunstiteosed, Dickie, George

Citation