Loodus- ja reaalainete ning humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekava üliõpilaste bakalaureuseõpingute ajal õpetajana tööle asumise põhjused ning üliõpilaste hinnangud töötamise mõjust õpingutele ülikoolis