Esmakursuslaste motiveeritus, õpitulemused ja kõrgkooliõpingute katkestamine esimesel õppeaastal: longituuduuring

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu eesmärk antud magistritöös on uurida longituuduuringu raames Eesti kõrgkoolide üliõpilaste akadeemilise motivatsiooni (AM) muutumist, AM-i mõju üliõpilaste hinnetele ning kõrgkoolis püsimisele esimese õppeaasta jooksul. AM on seotud üliõpilaste õpitulemustega (Ryan & Deci, 2000a) ning püsimisega kõrgkoolis (Ratelle, Guay,Vallerand, Larose, & Senecal, 2007), mis muudab selle oluliseks uurimisobjektis haridusvaldkonnas. AM-i näol on tegemist ajas muutuva konstruktiga, mistõttu tuleks seda üliõpilaste kõrgharidusteed mõjutava tegurina uurida longituudselt. Uuringu valimisse kuuluvad Eesti kõrgkoolide esimese kursuse üliõpilased, kellel mõõdeti AM-i esime semestri alguses (osales 495 üliõpilast), pärast esimest semestrit (322 üliõpilast) ja pärast teist semestrit (210 üliõpilast). Analüüsist järeldus, et nii sisemises kui välises AM-is ilmnesid erinevused esimese ja teise mõõtmiskorra vahel. Mõlemal nähtus statistiliselt oluline langus. Sisemise AM-i puhul tulenes langus naistest, kuna meeste puhul sisemine AM tõusis. Teiseks selgus, et enne teist semestrit mõõdetud sisemine ja väline AM mõjutasid teise semestri keskmist hinnet. Kolmandaks ilmnes, et õpingute katkestamist ennustas üliõpilaste keskmine hinne – madalama keskmise hindega üliõpilased katkestasid tõenäolisemalt õpingud kui kõrgema keskmise hindega üliõpilased. Vajalikud oleksid edasised uuringut, et selgitada välja erinevaid tegureid, mis võiksid aidata ennusta üliõpilaste akadeemilist edu ja püsimist kõrgkoolis.

Description

Keywords

Citation