Investigation of resolution bounds of muon scattering tomography

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Selles bakalaureusetöös uuritakse müüontomograafia lahutusvõimet. Kasutatakse kahte erinevat jaotust müüonite hajumisnurkade kirjeldamiseks: tavalist normaaljaotust ning liitjaotust, mis kaasab täiendavalt müüonite energiajaotuse. Kummagi jaotuse parameetrit hinnati suurima tõepära meetodil ja võrreldi saadud tulemusi. Tõenäosusjaotuse parameetri hinnangul leiti parandusparameetrid, mis võimaldavad täpsemini määrata hinnangu usaldusintervalli.

Description

Keywords

suurima tõepära meetod, liitjaotus, maximum likelihood, compound probability distribution

Citation