Toimetulekut takistavad isiksusejooned ja psüühilised probleemid religioosset ja ilmalikku turvakodu külastavatel Pärnu kodututel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks oli uurida Pärnu linna kodutute mittekohanevaid isiksusejooni ja psüühilise seisundi näitajaid, et võrrelda neid varem uuritud Tartu kodututega (Oinus, 2014). Uuringus osales 22 inimest vanuses 25-63 eluaastat. Pool neist leiti religioosse taustaga, teine pool sekulaarsest varjupaigast. Erinevalt Tartu kodututest iseloomustavad Pärnu kodutuid kontrollgrupist oluliselt kõrgem Negatiivne temperament (NT) ning depressiooni- ja ärevussümptomite tase. Sarnaselt Tartu kodututele said Pärnu kodutud kõrgeid tulemusi neljal NT alaskaalal: usaldamatus, enesekahjustamine, madal enesehinnang, suitsidaalsus. Kuigi nii Tartu kui Pärnu kodututel ilmnes isiksusehäirete sümptomeid, on Pärnu kodututel neid rohkem - üheksast isiksusehäire skaalast seitsmel olid Pärnu kodututel kontrollgrupist kõrgemad skoorid. Religioosse varjupaiga kodututel ilmnesid sekulaarse keskuse kodututega võrreldes oluliselt kõrgemad tulemused järgmistel skaaladel: ärev-vältiva ja impulsiivse isiksusehäire sümptomaatika; depressioon, negatiivne afekt, vaenulikkus, häbelikkus.

Description

Keywords

kodutus, SNAP-2, mittekohanev ja kohanev isiksus, religioon, ilmalikkus, homelessness, SNAP-2, Nonadaptive and Adaptive Personality, religion, secularism

Citation