Longituuduuring eelkooliealiste laste arusaamadest tervislikust toitumisest

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud uuringus selgitati poeg- ja tütarlaste arusaamasid tervislikust toitumisest, võttes aluseks toidupüramiidi. Eesmärgiks oli uurida, kas nende arusaamad tervislikust toitumisest on erinevad. Lisaks võrreldi ka normaal- ja ülekaalus laste arusaamasid tervislikust toidust. Selle uurimiseks kasutati terviseuuringu IDEFICS raames lastega läbiviidud intervjuusid. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi longituuduuring Tartu linna lasteaialaste seas (5.-7,4. eluaastat). Esimene uuring teostati 1.11.07-29.04.08. ning kordusuuring samade katseisikutega teostati 17.11.09-10.06.10. Tulemustest selgus, et laste arusaamad tervislikust toidust on aja möödudes oluliselt muutunud ning tütar- ja poeglaste arusaamad tervislikust toidust on erinevad. Toidugruppide siseselt olulisi erinevusi poeg- ja tütarlaste arvamuses ei esinenud. Normaalkaalus laste arvamuses tervislikust toidust toimus mitmeid muutusi, samas kui ülekaaluliste laste arusaamad oluliselt ei muutunud.

Description

Keywords

Citation