Kuivõrd kooskõlaline on eesti noor oma väärtustes? Väärtuste situatsiooniülesus ja selle seosed indiviidi suhete ning enesehinnanguga

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärk on lähemalt uurida Shalom Schwartzi (1992) poolt defineeritud väärtustele iseloomulikku situatsiooniülesust ja selle seoseid enesehinnangu ning suhete kvaliteediga. Uuringus osales 484 kümnenda klassi õpilast vanuses 15 - 18 eluaastat (M = 16,28, SD = 0,49), kelle väärtusi mõõdeti 21-väitelise Schwartzi Väärtuste Portreeküsimustikuga. Enesemääratlust, saavutust, heasoovlikkust, konformsust ja hedonismi hinnati eraldi ka pereliikme, õpilase ja eestlase kontekstis. Tulemused näitasid, et teismeliste hinnangud sama väärtuse olulisusele erinevad eri rollides ning konformsuse muutub ka rollide hierarhia. Töö käigus uuritud seosed suhete kvaliteedi ja enesehinnanguga aga viitavad, et väärtuste erisus ei pruugi olla nii akuutne nähtus tavapopulatsioonis nagu seda varasematest töödest võiks eeldada või tulevad teismelised sellega väga hästi toime.

Description

Keywords

Citation