MacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversiooni adapteerimine: eesti keelt kõnelevate 2-aastaste laste normid

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti 24 kuu vanuste laste kõne arengut ning normeeriti MacArthuri Suhtlemise Arengu Testi lühiversioon eesti keelt kõnelevatele 2 - aastastele lastele. Sõnavara suuruse osas leiti poistele ja tüdrukutele eraldi normid. Teise eesmärgina uuriti sõnavara seoseid teiste keele arengu komponentidega nagu keelekasutus ja süntaks. Selgus, et laste sõnavara suurus on seotud nii keelekasutuse kui ka süntaksi oskuste arenguga. Osalist kinnitust leidis püstitatud hüpotees, et lapse esimese sõna varasem ütlemine ennustab suuremat sõnavara ja keerukamat keelekasutust, kuid mitte süntaksi oskusi. Samuti leidis osalist kinnitust hüpotees, mille kohaselt kõrgema haridusega emade lapsed moodustavad keerulisemaid lauseid. Töö põhileiuks oli, et ema haridustase ei ole seotud 24 kuu vanuse lapse sõnavara suuruse ja keelekasutusega, mis seostusid olulisel määral hoopis ema vanusega: mida noorem oli ema, seda suurem oli lapse sõnavara ja keerukam keelekasutus. Lisaks leiti, et kõrgemalt haritud emade lapsed ning kõrgemalt haritud isade tütred ütlesid oma esimese sõna hilisemas eas.

Description

Keywords

Citation