Murdkeele kirjakeelestamise metoodikad

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöös keskenduti erinevatele võimalustele, kuidas saaks murdekeelseid tekste tõlkida eesti kirjakeele vormi. Selle eesmärk on muuta murdetekstid kergemini töödeldavateks. Katsetatud lahendusi oli kolm: murdekorpuse abil lemmade tõlkimine, regulaaravaldiste abil sõnade teisendamine ning statistiline masintõlge. Töös antakse ülevaade Eesti murrete taustast, kirjeldatakse loodud tõlkelahenduste tööpõhimõtet, analüüsitakse saadud tõlketulemusi ning tuuakse välja aspekte, mida lahenduste puhul annaks parandada või edasi arendada.
This Bachelor’s thesis focuses on different solutions for translating texts in dialects to Estonian written language so that it would make materials in dialects more easily processable. There are three different solutions implemented in this thesis: translation of lemmas using a dialect corpus, transformation on words with regular expressions and statistical machine translation method. Thesis gives an overview of Estonian dialects, describes how created translation methods work, analyses gathered translation results and suggests aspects that could be improved or fixed.

Description

Keywords

Citation