Ooperi kajastamine ajakirjas Teater. Muusika. Kino aastatel 2015-2016

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ooperižanri kajastamisest trükimeedias, võttes aluseks ajakirja Teater. Muusika. Kino 2015. ja 2016. aasta väljaanded. Kuuväljaanne võimaldab teemade ja sündmuste põhjalikumat kajastamist, kuid seab teatud määral tekstidele piirangud. Võib eeldada, et kajastamist leiavad tähtsamad teemad ja ooperisündmused. Kuuväljaandele tuginemine võimaldab luua kompaktsema ja konkreetsema, ent samaaegselt ülevaatlikuma, ettekujutuse ooperi kajastamisest kui päeva- ja nädalaväljaanded. Töö eesmärk on anda ülevaade ooperi kajastamise hetkeseisust ja seetõttu on vaatluse all 2015. ja 2016. aasta väljaanded. Kuna töö käsitleb kitsamalt ooperižanrit, mitte laiemalt muusikateatri kajastamist ajakirjas, on vaatluse alt välja jäetud opereti- ja muusikaližanri ning muusikalavastustega seotud artiklid. Töö püüab leida vastused küsimustele: kui palju kajastatakse ajakirjas ooperit; mida kajastatakse; kas kajastamist leiavad kõik olulised ooperisündmused; kes on artiklite autorid; mille kaudu lähenetakse artiklites kajastatavale; kas artiklites peegeldub Eesti ooperisündmuste ja -süsteemi tegelik olukord?

Description

Keywords

ooper, teater

Citation