Enese motiveerimine

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud õpiobjekt varustab lugejat ideede ja võtetega, mille abil saab tegudesse tuua rohkem motivatsiooni. Läbida tuleb neli sammu: 1. Siht- positiivse tulevikunägemuse loomine. 2. Hetk- ausalt praeguse tegelikkuse tunnistamine. 3. Sammud- teekonna loomine sihi poole liikumiseks. 4. Elluviimine- nauding tegutsemisest. Iga sammu juures on toodud 2-3 tööriista, mille rakendamine motiveerib tegutsema. Sammud on vürtsitatud innustavate tsitaatidega ja iga peatüki lõpus on positiivsed kinnitused enesekindluse tõstmiseks. Iga peatüki lõpus on ka viited täiendavatele artiklitele.

Description

Keywords

enese motiveerimine, siht, hetk, sammud, elluviimine, BeSt programm, videoloeng, sisupakett, minikursus

Citation