Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2013

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Innove

Abstract

2008. aastal viidi uuringufirma Saar Poll poolt läbi uuring ”Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2008”, kus analüüsiti esimest korda põhjalikult kutsehariduse mainega seonduvaid aspekte. Uuringust selgus, et mida teadlikum on inimene kutsehariduses toimuvast, seda kõrgemalt hindab ta kutseõppe mainet ja kutseõppeasutuses (KÕA) õppijat. Samas tõi uuring välja, et ühiskonnas on kujunenud arvamus, et kutseõppeasutused on eelkõige neile, kes tavakeskkoolis hakkama ei saa ning et peale kutseõppeasutuse lõpetamist on väga keeruline astuda ülikooli ning seal õpinguid jätkata. Käesoleva uurigu eesmärgiks oli selgitada kas ja kuivõrd on kutsehariduse maine võrreldes 2008. aasta uuringu andmetega muutunud ning milliseid sisulisi või maine probleeme nähakse kutsehariduse suhtes nüüd, viis aastat hiljem.

Description

Keywords

kutsehariduse maine, kutseõpe, kutseharidus, küsitlusuuringud

Citation

Collections