Enesekaastunne dialektilise käitumisteraapia põhisel psühhosotsiaalsete oskuste treeningul kroonilise emotsioonide düsregulatsiooniga inimestel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö üldine eesmärk oli uurida, milline on psühhosotsiaalsete oskuste treeningu käigus enesekaastunde ja depressiooni ning ärevuse sümptomite omavaheline seos ja enesekaastunde erinevate näitajate muutuste dünaamika kroonilise emotsioonide düsregulatsiooniga inimeste hulgas. Valim koosnes 21 isikust, sekkumisgrupp (n=12) sai dialektilise käitumisteraapia põhist psühhosotsiaalsete oskuste treeningut ning kontollgrupp (n=9) jätkas tavapärast ravi/teraapiat. Protsessi käigus täitsid mõlemad rühmad Emotsionaalse enesetunde küsimustikku ja Enesesõbralikkuse Skaalat. Töös ei leidnud kinnitust kumbki püstitatud hüpotees: 1. psühhosotsiaalsete oskuste treening suurendab sekkumisgrupi enesekaastunnet ning 2. enesekaastunde suurenedes vähenevad depressiooni ja ärevuse sümptomid, otseselt, kuid täpsem analüüs enesesõbralikkuse erinevate näitajate ning paranejate/mitteparanejatega näitas tendentsi enesekaastunde suurenemise poole sekkumisgrupis.

Description

Keywords

dialektiline käitumisteraapia, psühhosotsiaalsete oskuste treening, enesekaastunne, teadvelolek, emotsioonide düsregulatsioon, dialectical behavior therapy, psychosocial skills training, self-compassion, mindfulness, emotional dysregulation

Citation