Arüülsüsivesinike retseptori ekspressioon inimese embrüonaalsete tüvirakkude varasel diferentseerumisel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Inimese embrüonaalsed tüvirakud on pluripotentsed, mis tähendab, et neist on võimalik saada kõigi kolme lootelehe rakke. Lisaks on võimalik neid tänapäeval indutseerida diferentseeruma spetsiifiliste kemikaalide ja kommertsiaalsete söötmetega. Arüülsüsivesinike retseptor (AHR) on transkriptsioonifaktor, mis on enim tuntud kui keskkonnakemikaalide kahjutustaja, kuid üha enam näib sel olevat ka regulatoorne roll erinevates füsioloogilistes protsessides. Hiire puhul on näidatud, et embrüonaalsete tüvirakkude varajasel diferentseerumisel Ahr-i ekspressioon suureneb. Seetõttu püstitati antud bakalaureusetöös eesmärgiks uurida, kas AHR-i ekspressioon muutub ka inimese embrüonaalsete tüvirakkude H9 rakuliini varasel diferentseerumisel. Saadud tulemustest leiti, et vastupidiselt hiire rakkudele langeb AHR-i ekspressioon inimese embrüonaalsete tüvirakkude varasel diferentseerumisel.

Description

Keywords

AHR, hES rakud, diferentseerumine, pluripotentsus, OCT4

Citation