Erinevad sekkumised ja eksamiärevus

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, milline sekkumismeetod võiks aidata eksamiärevust vähendada. Katses kasutati kahte meetodit, teadvelolekust inspireeritud harjutusi ja lõõgastusharjutusi ning mõlema puhul oli pikemaajaline ja lühiajaline gruppi. Lisaks võrreldi EEK-2 tulemusi katsealuste enda üldise ärevuse hinnangu, üldise eksamiärevuse hinnangu ja esimese eksami ärevuse hinnanguga. Uuritud meetodid ei avaldanud eksamiärevusele mõju. Osa EEK-2 küsimuste tulemusi olid statistiliselt olulises korrelatsioonis katsealuste enda üldise ärevuse hinnangu, üldise eksamiärevuse hinnangu ja esimese eksami ärevuse hinnanguga.

Description

Keywords

Citation