WISC-IV sõnavara alltesti kohandamine eesti oludele – pilootuurimus 9-11-aastastel lastel

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud uurimistöö eesmärgiks oli leida Eesti laste valimile sobiv sõnavarakomplekt WISC-IV sõnavara alltesti baasil. Andmed koguti eesti keelde tõlgitud ja täiendatud WISC-IV sõnavara alltestiga (35 sõna) 119 normaalvalimi lapselt vanuses 9...11 ning klassidest II kuni IV. Analüüsi käigus hinnati sõnavaratesti skaala sobivust Eesti kultuuriruumi ja selle psühhomeetrilisi omadusi: dimensionaalsust, sõnade raskust ja korrelatsiooni. Saadud tulemuste põhjal valiti välja sobiv sõnavarakomplekt (32 sõna) ja pandi sõnad raskusjärjestusse. Saadud sõnavarakomplekti kohta moodustati ka pilootnormid vanustele 9 kuni 11.

Description

Keywords

WISC-IV sõnavara alltest, laste sõnavara, Eesti pilootnormid, WISC-IV vocabulary subtest, children’s vocabulary, pilot norms for Estonia

Citation