Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Loov-praktilises lõputöös annan ülevaate tsässonate ajaloolisest taustast, kirjeldan Setomaa tsässonaid ehituslikust vaatenurgast ning kirjeldan lõputöö praktilise osa valmimis protsessi. Tsässon on õigeusu kabel, kus külarahvas käis palvetamas, teenistust peeti seal ainult mõned korrad aastas. Setomaa Tsässonad on harilikult väiksed rõhtpalkhooned, nad on üheruumilised, kus sees on ikooniriiul. Vähem on tehtud kivitsässonaid. Enda uurimistöös kirjutan lähemalt: kuidas toimus tsässonate ehitamine ning milliseid arhitektuurseid ja ehituslikke aspekte jälgiti. Eraldi toon välja taasiseseisvunud Eestis ehitatud tsässonad ning kirjeldan nendes esinevaid tüüpvigu, mida soovitan palkehituses vältida. Olemasolevaid tsässonaid uurides kavandasin uue tsässona, mille soovis tellija (Väino Niitvägi) enda talumaale Võrumaal ehitada. Eeskujuks võtsin enne 20. sajandit palkidest ehitatud tsässonad. Töö lõpuosas kirjeldan praktilise töö protsessi otsast lõpuni ning annan juhiseid ja nõuandeid järgnevatele tsässonate ehitajatele.

Description

Keywords

üliõpilastööd, talurahvaarhitektuur, palkehitised, ehitustööd, kabelid, tsässonad, Setumaa

Citation