Teose "Theorien der Internationalen Beziehungen" sissejuhatuse ja neorealismi peatüki tõlge ja tõlke analüüs

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistriprojekti eesmärk oli luua ühtse terminoloogiaga neorealismi teooriat hõlmav tõlge. Terminoloogia analüüsist selgub, et suurem osa neorealismi puudutavast sõnavarast on eesti keeles olemas. Vaatamata terminoloogia killustatusele (sellele viitab kasutatud allikate arv), on kasutatav sõnavara suuremalt jaolt ühtne ning suurema osa terminite puhul leidus arvukalt vasteid erineva autoriteediga allikatest. Ilmnes ka termineid, mille puhul on kasutusel mitu varianti, tõlkevasteid on vähe või need puuduvad täielikult. Sellisel juhul toetuti metodoloogia osas paika pandud reeglitele. Tuleb kindlasti mainida, et mõne termini mitteleidmine ei tähenda selle täieliku puudumist eestikeelsest sõnavarast, kuna tegemist on siiski erialase terminoloogiaga ning see võib olla kasutusel väikese kasutajaskonna seas või esineda üleüldse ingliskeelse tsitaat- või laensõnana. Ka pakutud tõlkevariandid on iseloomult kirjeldavad, mitte ettekirjutavad, ning enne nende kasutuselevõtmist oleks kindlasti tarvis valdkonna spetsialisti arvamust.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting, tõlkeanalüüs, tõlkimine, saksa keel

Citation