Sexual health and behaviour of young women in Estonia

Date

2009-04-30T10:04:02Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas uurimuses analüüsiti noorte naiste seksuaaltervise erinevaid näitajaid: suundumusi teismeliste raseduste esinemises kiirete sotsiaal-majanduslike muudatuste perioodil aastatel 1992−2001, hinnati teismelise sünnitaja vanuse efekti perinataalsele tulemile, uuriti teismeliste planeerimata rasedustega seotud individuaalseid ja perekondlikke tegureid ning hinnati eelneva indutseeritud abordi seost platsentaarperioodi tüsis­tustega. Uuringuperioodil vähenes märgatavalt nii teismeliste sünnituste kui indutseeritud abortide üldarv, samuti abortiivsus- ja sündimuskordajad 1000 teismelise kohta. Teismelistel oli suurenenud enneaegsuse ja madala sünnikaaluga lapse sünni risk võrreldes 20−24aastaste emadega. Surnultsünni risk polnud teismelistel emadel suurem. 17aastastel ja noorematel tütarlastel oli suurenenud lapse surma risk neonataalses ja postneonataalses perioodis, mis ilmselt tulenes enneaegsusest. Planeerimata raseduse risk teismeeas oli seotud madala teadmiste tasemega rasestumisvastaste vahendite ja suguorganite talitluse kohta ning negatiivse hoiakuga kooliskäimise suhtes ja alkoholi sagedase kasutamisega pereliikmete poolt. Esimese trimestri kirurgiline abort anamneesis oli esmassünnitajatel seotud tüsistuste (emakaõõne manuaalne revisioon, platsenta manuaalne eemaldamine, emakaõõne abrasioon) riski tõusuga sünnituse platsentaarperioodis.
The general objective of this study was to get additional knowledge of young women’s sexual health and behaviour in Estonia. We examined trends in teenage pregnancies in Estonia during the years of rapid socio-economic changes in 1992−2001, ow birth weight, preterm birth, stillbirth, neonatal and postneonatal death. We investigated individual and familial factors associated with teenage unintended pregnancy and analysed the risk of complications in the third stage of labour in deliveries following surgically induced abortion(s). Both the number and rates of teenage births and abortions declined remarkably in Estonia during the years of rapid socio-economic changes. Mother’s age of 19 years and less may be a risk factor for low birth weight and preterm births. Risk of stillbirths is not higher among teenagers. The risk of neonatal and postneonatal death of the newborn child is higher among younger teenagers aged 17 years and less, presumably due to increased risks in preterm birth. Low level of knowledge about the functioning of reproductive organs and contraception, and dislike of school (individual factors), as well as the reporting of alcohol abuse by family members (familial factor), were associated with higher risk of unintended teenage pregnancy. A positive association was observed between one or more first trimester surgically induced abortions and the risk of complications in the third stage of labour (retained placenta and/or tissue and/or haemorrhage needing manual revision of uterine cavity or curettage) in subsequent singleton vaginal delivery.

Description

Keywords

Citation