Kutsehariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2012/13. õppeaastal

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonnas on valminud koondülevaade kõigist olulisematest kutsehariduse valdkonna statistilistest põhinäitajatest 2012/2013. õppeaaastal. Kokku on koondatud andmed kutseõppeasutuste, õppijate ja õpetajate kohta. Kutsehariduse arengusuundade paremaks jälgimiseks on andmed esitatud võrdluses varasemate õppeaastatega.

Description

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud kutseharidusstatistika.

Keywords

statistika, 2012/13 õppeaasta, kutseõppeasutused, kutseõpetajad, õpingute lõpetamine, õpingute katkemine, tööturg, kutseeksamid, kutseõpe, kutseharidus

Citation

Collections