Liigirikkuse muutumine ajas – väljasuremisvõla ja kolonisatsiooni krediidi näiteid samblikke moodustavate seente kooslustes

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks on kirjeldada taimeökoloogia mõisteid väljasuremisvõlg ja kolonisatsiooni krediit ning anda ülevaade, kas ja millisel määral on sarnaseid nähtusi uuritud samblikke moodustavate seente kooslustes. Väljasuremisvõlg ja kolonisatsiooni krediit on teineteisele vastanduvad mõisted, mis mõlemad kirjeldavad elupaikade häiringutest tingitud muutusi. Kui elupaigas on toimunud häiring, surevad väljasuremisvõla korral liigid pärast ajalist viivet välja, kolonisatsiooni krediidi korral aga taasasustatakse elupaik mõne aja pärast uuesti uute liikide poolt. Kuna samblikud on pikealised organismid, võib leitud kirjanduse põhjal väita, et nad on head uurimisobjektid, mille põhjal hinnata nii väljasuremisvõlga kui ka kolonisatsiooni krediiti; mainitud nähtustega arvestamine võimaldab võtta tarvitusele kaitsemeetmed ohustatud liikide kaitseks.

Description

Keywords

elupaikade kadu, kolonisatsiooni krediit, liigirikkus, metsandus, samblikud, väljasuremisvõlg

Citation