Õnnelike ja õnnetute inimeste stereotüübid

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, millistena nähakse õnneliku ja õnnetu inimese isiksuse seadumusi ning kuivõrd stereotüüpsed hinnagud õnnelike ja õnnetute inimeste kohta langevad kokku hinnangu andnud inimeste tegelike isiksuse profiilidega. Uuringust selgus, et õnnelikke inimesi peetakse võrreldes õnnetute inimestega stereotüüpselt oluliselt emotsionaalselt stabiilsemaks, ekstravertsemaks, avatumaks, sotsiaalsemaks ja meelekindlamaks. Stereotüüpselt õnnelike inimeste isiksuse profiil on statistiliselt oluliselt seotud antud valimis kõrge õnnelikkuse skoori saanud inimeste enesekohase isiksuse profiiliga (ICC = .65, p = .001) olulisel määral, kuid sellele vaatamata, erinesid kõikide isiksuse põhiskaalade keskmised statistiliselt olulisel määral. Tüüpiliselt õnnelikku inimest peetakse vähem neurootiliseks ning oluliselt enam ekstravertseks, avatuks ja sotsiaalseks kui antud valimi kõige õnnelikumad inimesed tegelikkuses on. Oluline seos õnnetu inimese stereotüübi ja valimis reaalselt õnnetute inimeste isiksuseomaduste profiilide vahel puudub. Tüüpiliselt õnnetut inimest peetakse enam neurootiliseks ning oluliselt vähem ekstravertseks, avatuks, sotsiaalseks ja meelekindlaks kui antud valimi kõige õnnetumad inimesed tegelikult on.

Description

Keywords

Citation