Riiklik tuberkuloositõrje strateegia aastateks 2008-2012

Abstract

Description

Keywords

tuberkuloos, ennetamine, ravi, diagnostika, haigestumus, HIV, AIDS

Citation